Brand Ranking

Ngành hàng:

Bia

Thời gian:

Tháng 7/2019

#
Total Buzz
Score
Brand Mention
Score
Audience Scale
Score
Sentiment
Index
YouNet Media Index
Score
1Strongbow 46 143.5 21.5 96 76.75
2Tiger 40 140 21.5 93 73.88
3Heineken 44 136.5 24 78 70.63
4Bia Hà Nội 42 129.5 21 89 70.38
5Bia SaiGon 35 133 19.5 75 65.88
6Huda 34 126 15 87 65.50
7Budweiser 38 122.5 16.5 93 67.5
8Hoegaarden 30 115.5 13.5 99 63.5
9Beck's Ice 28 122 12 105 64.25
10Sapporo 24 119 10.5 90 60.88
Ngành hàng:
#
Total Buzz
Score
Tổng lượng thảo luận về Thương hiệu
Brand Mention
Score
Lượng mentions có nhắc đến Thương hiệu
Audience Scale
Score
Lượng audience thực tế tạo nên thảo luận
Sentiment
Index
Chỉ số cảm xúc theo hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực
YouNet Media Index
Score
Tổng hòa của 4 chỉ số thành phần
1StrongbowStrongbow 46 143.5 21.5 96 76.75

Trống

2TigerTiger 40 140 21.5 93 73.88

Trống

3HeinekenHeineken 44 136.5 24 78 70.63

Trống

4Bia Hà NộiBia Hà Nội 42 129.5 21 89 70.38

Trống

5Bia SaiGonBia SaiGon 35 133 19.5 75 65.88

Trống

6HudaHuda 34 126 15 87 65.50

Trống

7BudweiserBudweiser 38 122.5 16.5 93 67.5

Trống

8HoegaardenHoegaarden 30 115.5 13.5 99 63.5

Trống

9Beck's IceBeck's Ice 28 122 12 105 64.25

Trống

10SapporoSapporo 24 119 10.5 90 60.88

Trống

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng theo tháng và theo ngành hàng với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 Thương hiệu. Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Thương hiệu theo các chỉ số: Brand Mention Score, Sentiment Score, Buzz Score và Audience Scale Score. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

method

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Sentiment Score

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến người dùng mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)