Brand Ranking

Xếp hạng các thương hiệu nổi bật trên social media được cập nhật hàng tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media. Hãy chọn filter ngành hàng, tháng và YMI Score để xem kết quả bảng xếp hạng.

  • By Monthly

  • By Yearly