Brand Ranking

Ngành hàng:

Ngân hàng

Thời gian:

Tháng 2/2021

#
Total Buzz
Score
Brand Mention
Score
Audience Scale
Score
Sentiment
Index
YouNet Media Index
Score
1ACB 76.0 203.0 58.5 174.0 127.9
2SHB 72.0 206.5 57.0 162.0 124.4
3Sacombank 66.0 199.5 54.0 156.0 118.9
4MBBank 64.0 192.5 51.0 159.0 116.6
5VIB 60.0 182.0 48.0 171.0 115.3
6VietinBank 62.0 196.0 52.5 147.0 114.4
7Techcombank 70.0 185.5 55.5 138.0 112.3
8BIDV 56.0 189.0 46.5 156.0 111.9
9VPBank 54.0 178.5 45.0 168.0 111.4
10TPBank 58.0 171.5 49.5 165.0 111.0
Ngành hàng:
#
Total Buzz
Score
Tổng lượng thảo luận về Thương hiệu
Brand Mention
Score
Lượng mentions có nhắc đến Thương hiệu
Audience Scale
Score
Lượng audience thực tế tạo nên thảo luận
Sentiment
Index
Chỉ số cảm xúc theo hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực
YouNet Media Index
Score
Tổng hòa của 4 chỉ số thành phần
1ACBACB 76.0 203.0 58.5 174.0 127.9

Trống

2SHBSHB 72.0 206.5 57.0 162.0 124.4

Trống

3SacombankSacombank 66.0 199.5 54.0 156.0 118.9

Trống

4MBBankMBBank 64.0 192.5 51.0 159.0 116.6

Trống

5VIBVIB 60.0 182.0 48.0 171.0 115.3

Trống

6VietinBankVietinBank 62.0 196.0 52.5 147.0 114.4

Trống

7TechcombankTechcombank 70.0 185.5 55.5 138.0 112.3

Trống

8BIDVBIDV 56.0 189.0 46.5 156.0 111.9

Trống

9VPBankVPBank 54.0 178.5 45.0 168.0 111.4

Trống

10TPBankTPBank 58.0 171.5 49.5 165.0 111.0

Trống

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng theo tháng và theo ngành hàng với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 Thương hiệu. Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Thương hiệu theo các chỉ số: Brand Mention Score, Sentiment Score, Buzz Score và Audience Scale Score. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

method

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Sentiment Score

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến người dùng mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)