Brand Ranking

Ngành hàng:

Bia

Thời gian:

Tháng 2/2021

#
Total Buzz
Score
Brand Mention
Score
Audience Scale
Score
Sentiment
Index
YouNet Media Index
Score
1Strongbow 78 206.5 57 168 127.4
2Heineken 76 203 55.5 159 123.4
3Huda 68 196 49.5 177 122.6
4Tiger 74 199.5 58.5 150 120.5
5Bia Việt 66 185.5 51 171 118.4
6Budweiser 72 192.5 54 153 117.9
7Bia Hà Nội 70 189 52.5 150 115.4
8Trúc Bạch 62 175 46.5 177 115.1
9Beck's Ice 60 178.5 45 165 112.1
10Bia Saigon 64 182 48 141 108.8
Ngành hàng:
#
Total Buzz
Score
Tổng lượng thảo luận về Thương hiệu
Brand Mention
Score
Lượng mentions có nhắc đến Thương hiệu
Audience Scale
Score
Lượng audience thực tế tạo nên thảo luận
Sentiment
Index
Chỉ số cảm xúc theo hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực
YouNet Media Index
Score
Tổng hòa của 4 chỉ số thành phần
1StrongbowStrongbow 78 206.5 57 168 127.4

Trống

2HeinekenHeineken 76 203 55.5 159 123.4

Trống

3HudaHuda 68 196 49.5 177 122.6

Trống

4TigerTiger 74 199.5 58.5 150 120.5

Trống

5Bia ViệtBia Việt 66 185.5 51 171 118.4

Trống

6BudweiserBudweiser 72 192.5 54 153 117.9

Trống

7Bia Hà NộiBia Hà Nội 70 189 52.5 150 115.4

Trống

8Trúc BạchTrúc Bạch 62 175 46.5 177 115.1

Trống

9Beck's IceBeck's Ice 60 178.5 45 165 112.1

Trống

10Bia SaigonBia Saigon 64 182 48 141 108.8

Trống

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng theo tháng và theo ngành hàng với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 Thương hiệu. Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Thương hiệu theo các chỉ số: Brand Mention Score, Sentiment Score, Buzz Score và Audience Scale Score. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

method

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Sentiment Score

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến người dùng mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)