Campaign Ranking

Xếp hạng các Chiến dịch nổi bật trên social media được cập nhật theo mùa hoặc mục tiêu marketing. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

Phương pháp xếp hạng

Bảng xếp hạng theo toàn mùa hoặc mục tiêu marketing với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của các Chiến dịch. VD: So sánh chiến dịch theo mùa: Tết, Black Friday Sale 2019, Giáng Sinh 2019… So sánh chiến dịch theo mục tiêu: Thúc đẩy doanh số, Tăng brand love… Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Chiến dịch theo các chỉ số: Total Buzz Score, Sentiment Index, Brand Mention Score và Audience Scale Score

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Sentiment Index

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến người dùng mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)